Pärnu Jõu spordikool

Peale Pärnu linna laste ja noorte spordikooli ning Pärnu rajooni laste ja noorte spordikooli tegutses Pärnumaal aastatel 1963–1990 ka VS Jõu Pärnu Rajooninõukogu spordikool.

Jõu spordikoolis töötasid küll samuti treenerid ja harjutasid noored ning kooli nimes oli lühend LNSK ehk laste ja noorte spordikool, aga riiklikult finantseeritud laste ja noorte spordikoolidest oli Jõu spordikool siiski erinev.

Jõu rajooninõukogu spordikool sai nõukogude korra ajal maksta palka treeneritele ja niinimetatud stippi tippsportlastele, kes vormistati kas treeneriks või instruktoriks-metoodikuks. Kui rajooni laste ja noorte spordikooli puhul oli tegu õpilaste vanusepiiranguga, siis Jõu spordikool sai maksta ka täiskasvanud sportlaste sportimise toetamiseks. Raha tuli kolhoosidelt-sovhoosidelt ja teistelt organisatsioonidelt ning ettevõtetelt. Jõu vabariikliku nõukogu juures oli kõrgema spordimeisterlikkuse kool, sealtkaudugi toetati osa treenereid ja kõrgemal tasemel sportlasi.

Pärnumaa Spordiliidu 1991–2018 tegevjuht Kaiu Kustasson: „Kui olin Pärnu EPT spordimetoodik, oli Jõu rajooninõukogul oma spordikool. 1980 avasime EPT spordihoone ja rakendasime treenerid maadluses, tõstmises ning suusatamises, vormistades nad kõik tööle Jõu spordikooli. Rajooni spordikool ja Jõu spordikool tegid tihedat koostööd, mis kestis, kuni Jõu kool likvideeriti. Tublit tööd tegid tõstetreenerid Albert Oja ja Rein Annuste, maadlustreenerid Karl Pajumäe, Leo Kreinin ja Kuno Erkmann, mototreenerid Rein Rabbi ja Jaan Keinast, suusatreenerid Peeter Mitt ja Julianne Männi.“

Jõu Pärnu Rajooninõukogu spordikoolis viljeldi järgmisi spordialasid: ratsutamine, jalgrattasport, maadlus, tõstmine, kergejõustik, motosport, suusatamine, vibulaskmine, jääpurjetamine ja võrkpall.

Spordikooli tööd organiseeris ja kureeris pikki aastaid Jõu rajooninõukogu vaneminstruktor Maie Mere. Esimene ametlik direktor oli aastail 1982–87 endine vibutreener Tiiu Muhel. Muheli teisele tööle lahkumise järel jätkas Jõu spordikooli direktorina 1987–95 Marika Jõgi-Artel. 1996. aastast kuni 2001. aasta ehk asutuse likvideerimiseni töötas spordikooli direktorina Rita Petersell.

Jõu spordikoolis töötanud treenerid:

1963–68 Raigo Kollom, ratsutamine

1964–67 Maimu Jaanimägi, jalgrattasport

1965–68 Vladimir Koršakov, tõstesport

1966–68 Ieva Koort, kergejõustik

1967–68 Svetlana Belova, võrkpall

1967–70 Hans Nigola, kergejõustik

1967–71 Enn Saue, jalgrattasport

1968–87 Mart Nali, ratsutamine

1969–72 Valter Rull, tõstmine

1969-70 Paul Välk, maadlus

1969–70 Priit Rebane, kergejõustik

1970–71 Jaan Vares, maadlus

1972–74 Helle Artel, kergejõustik

1973–74 Mati Jaago, motosport

1974–75 Eduard Virkus, tõstmine

1974–75 Boris Udalov, ratsasport

1975–80 Aarne Õismaa, kergejõustik

1975–80 Leo Kreinin, maadlus

1978–79 Jüri Koha, maadlus

1977–78 Tiiu Muhel, vibulaskmine

1981–88 Aleksander Platais, maadlus

1982–87 Seigo Hase, ratsasport

1984–90 Albert Oja, tõstmine

1984–90 Johannes Toim, suusatamine

1984–87 Tõnu Reitsak, jääpurjetamine

1984–90 Raigo Paulberg, maadlus

1985–90 Enri Pahapill, kergejõustik

Veel olid tööle vormistatud instruktorid-metoodikud kohapeal: Enno Juhansoo (Vändra), Kaiu Reinthal (Halinga), Helve Peensalu (Sauga), Peeter Veski (Vändra), Tiia Ljapussova (Pärnu-Jaagupi), Meelis Meitus (Kilingi-Nõmme), Ester Aavik (Vändra), Aino Teor-Värbu (Kilingi-Nõmme), Helmi Popp (Pärnu-Jaagupi), Annus Kaareste (Pärnu-Jaagupi), Marja Toodu (Vändra), Anne Jürioja (Tõstamaa), Annely Kaldmets (Tootsi), Greta Kaareste (Pärnu-Jaagupi), Kaido Kivi (Pärnu-Jaagupi), Venda Kraavi (Tõstamaa), Daisy Betker (Tõstamaa), Virve Kasemets (Tõstamaa ja Pärnu-Jaagupi), Sirje Siim (Vändra ja Häädemeeste), Endla Unt (Tõstamaa ja Pärnu-Jaagupi), Tiiu Alliksalu (II piirkond), Ilmar Arov (Pärnu KEK). Treenerid-õpetajad olid Eston Prints (Pärnu Kalur), Marko Nikolai (Tallinna PedI), Heidi Rõõmussaare (Pärnu EPT) ja Peeter Pihelgas (Pärnu EPT).

Jõu maakondade spordikoolid kaotati 2001. aastal, nagu kadusid samal ajal omavalitsuste tahtmatuse või võimetuse tõttu neid üheskoos finantseerida ka maakonnaülesed spordikoolid. Teatud aja töötas rajooni LNSK ja Jõu spordikooli jätkuna ning sai riigilt veidi finantstuge Pärnumaa Spordiliidu seitsme treeneriga spordikool, aga 2004. aasta paiku lõpetas seegi.

Allikas: VS Jõu Pärnu Rajooninõukogu arhiivitoimik

Fotod: erakogu, Aksel Randmeri fotokogu

Pärnumaa spordiajaloo ülevaate on koostanud Enn Hallik. Oodatud on lugejate poolsed tähelepanekud, täiendused ja ajaloolised fotod ennhallik[at]gmail.com

Creative Commons License Veebilehel oleva materjali on koostanud Enn Hallik. Oodatud on lugejate poolsed tähelepanekud, täiendused ja ajaloolised fotod ennhallik[at]gmail.com