Creative Commons License Käesolev litsents lubab kõigil kasutajatel teha teosest kohendusi, töötlusi ja tuletatud teoseid seni, kuni viidatakse algsele autorile ja litsentseeritakse tuletatud teos sama litsentsi alusel. Ühtlasi kaasneb antud litsentsiga keeld kasutada nii teost ennast kui ka tuletatud teoseid ärilisel eesmärgil. Veebilehel oleva materjali on koostanud Enn Hallik, kes on väga tänulik igasuguste märkuste, täienduste ja ajalooliste fotode eest.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic License
Veebilehel oleva materjali on koostanud Enn Hallik, kes on väga tänulik igasuguste märkuste, täienduste ja ajalooliste fotode eest.

Creative Commons License Veebilehel oleva materjali on koostanud Enn Hallik. Oodatud on lugejate poolsed tähelepanekud, täiendused ja ajaloolised fotod ennhallik[at]gmail.com